Gmina Łomianki

Kastracja to jedna humanitarna i w pełni skuteczna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 100% skuteczna metoda antykoncepcyjna. Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji/kastracji podejmuje lekarz na podstawie badań i ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia. 
 
Zalety sterylizacji/kastracji:
 • Ochrona samic przed ropamaciczem,
 • Uniknięcie nowotworów narządów rodnych samic,
 • Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego samic,
 • Zapobieganie urojonym ciążom,
 • Stabilizacja psychiczna samicy,
 • Zapobieganie nowotworom układu płciowego, przepuklinom, schorzeniom prostaty u samców,
 • Mniejsza pobudliwość samców,
 • Zapobieganie włóczęgostwu,
 • Zapobieganie niechcianym ciążom.
 
W tym celu mieszkańcy gminy Łomianki, zamieszkujący na terenie gminy, mogą skorzystać z możliwości sfinansowania przez Gminę wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt (psów i kotów).
 
Mieszkańcy składają wniosek do Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pokój numer 1. Po potwierdzeniu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, że wniosek spełnia wymogi formalne następuje skierowanie zwierzęcia na zabieg do lecznicy weterynaryjnej. Dofinansowanie będzie udzielane w kolejności składania wniosków. Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Łomianki jest:
 
 • Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – Wniosku właściciela na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na koszt Gminy Łomianki – ważnego przez okres dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu Gminy Łomianki,
 
Następnie okazanie w lecznicy:
 
 • Dowodu tożsamości, 
 • W przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • Książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
 
Zabieg sterylizacji/kastracji może być wykonany tylko u zwierząt zdrowych. Jeśli lekarz stwierdzi, że zwierzę jest chore to ma prawo odmówić wykonania zabiegu. Zgodnie z wytycznymi lekarzy weterynarii zabiegi wykonujemy u zwierząt:
 • suki sterylizujemy po ukończeniu pierwszej cieczki i każdej następnej cieczki po minimum 60 dniach,
 • psy kastrujemy po osiągnięciu dojrzałości hormonalnej w zależności od rasy i wieku – wskazania kwalifikacyjne przez lekarza weterynarii,
 • kotki sterylizujemy po ukończeniu pierwszej rui i każdej następnej po dwóch tygodniach. W przypadku przedłużającej rui wskazany jest kontakt z lekarzem weterynarii celem przerwania objawów rujowych i podania tabletek antykoncepcyjnych,
 • koty kastrujemy po pierwszych objawach uzyskania dojrzałości hormonalnej manifestującej się zmianą zapachu moczu i znaczeniem terenu,
 • plusem przemawiającym za wykonaniem zabiegu sterylizacji lub kastracji w młodym wieku zwierzęcia jest fakt, iż pies i suka szybciej dochodzą do siebie po zabiegu i rzadziej zdarzają się komplikacje pooperacyjne,
 • zabieg kastracji w żaden sposób nie wpływa na rozwój zwierzęcia,
 • wiek zwierzęcia nie jest przeciwskazaniem do zabiegu (badanie krwi).
Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71 pok. 5 oraz na stronie internetowej urzędu.
 
Akcja prowadzona będzie w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Schroegera 72a, 01-822 Warszawie, tel. 22 834-54-53.
 
Koszt zabiegu obejmuje:
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji,
 • podstawowe badanie krwi przed zabiegiem,
 • wszczepienie podskórne mikroprocesora nowo przyjętemu zwierzęciu (psu i kotu) w przypadku jego braku.
 
Gmina nie finansuje zabiegów:
 • kaftaników pooperacyjnych lub kołnierza dla zwierząt, 
 • dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), 
 • wystąpienia uczulenia na szwy,
 • kosztów dodatkowych zabiegów/usług i podania leków. 
 
Ważne:
 • podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui,
 • od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie,
 • minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia,
 • należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
 
Dofinansowanie nie obejmuje wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w przypadku:
 • sterylizacji aborcyjnej (psów i kotów),
 • ropomacicza.
Zwierzę dostarczone do lecznicy na zabieg zostaje:
 • pozostawione pod opieką technika weterynarii do rozpoczęcia procedury przedoperacyjnej,
 • pozostaje w lecznicy w zależności od etapu wybudzenia do 4-5 godzin,
 • zwierzęta zostają wydane właścicielowi w pełni wybudzone z narkozy, będące w stanie samodzielnie się poruszać.
Po zabiegu właściciele winni:
 • pozostawić zwierzę w ciepłym i spokojnym miejscu, tak aby spokojnie dochodzić do pełni sił po zabiegu,
 • w pierwszych dniach po zabiegu należy również ograniczyć aktywność fizyczną zwierząt, szczególnie jest to ważne w przypadku  kotów,
 • po zabiegu należy chronić szwy, zabronione jest lizanie czy wygryzanie szwów lub okolicy szwów czy też rany pooperacyjnej przez zwierzę,
 • po zabiegu należy zgłosić się na konsultację i zbadanie rany pooperacyjnej,
 • należy zgłosić się do lecznicy na usunięcie szwów w wyznaczonym dniu przez weterynarza,
 • w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów u zwierzęcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii,
 • po zabiegu należy kontrolować dietę zwierząt. Najlepiej karmić karmą zbilansowaną dla zwierząt po sterylizacji/kastracji.
 
Ponadto mieszkańcy gminy Łomianki oraz opiekunowie społeczni, opiekujący się na terenie gminy, kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z możliwości sfinansowania przez Gminę wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.
 
Koty wolno żyjące, to koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.  Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 
Mieszkańcy/opiekunowie społeczni składają wniosek do Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pokój numer 1. Po potwierdzeniu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, że wniosek spełnia wymogi formalne następuje skierowanie zwierzęcia na zabieg do lecznicy weterynaryjnej. Dofinansowanie będzie udzielane w kolejności składania wniosków. Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Łomianki jest:
 
 • Wypełnienie przez mieszkańca/opiekuna społecznego – Wniosku sfinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji* kotów wolno żyjących na koszt Gminy Łomianki w 2021 roku – ważnego przez okres trzech miesięcy od daty wpływu do Urzędu Gminy Łomianki.
 • Dostarczenie kota wolno żyjącego do lecznicy oraz odebranie po zabiegu i wypuszczenie do środowiska naturalnego w miejscu bytowania kota.
 
Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71 pok. 5 oraz na stronie internetowej urzędu.
 
Akcja prowadzona będzie w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Schroegera 72a, 01-822 Warszawie, tel. 22 834-54-53.
 
Koszt zabiegu obejmuje:
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji,
 • wszczepienie podskórne mikroprocesora nowo przyjętemu zwierzęciu w przypadku jego braku,
 • pobyt kota po zabiegu w przypadku kotki – 7 dób, w przypadku kota – 1 doba,
 • podstawowe badanie krwi przed zabiegiem,
 • nacięcie ucha, w celu oznaczenia kota wolno żyjącego, u którego został wykonany zabieg sterylizacji/kastracji.
 
Mieszkańcy mogą również skorzystać z usługi weterynaryjnej – uśpienie ślepego miotu. Wniosek składany jest do Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 pokój numer 1. Po potwierdzeniu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, że wniosek spełnia wymogi formalne następuje skierowanie zwierzęcia na zabieg do lecznicy weterynaryjnej. Dofinansowanie będzie udzielane w kolejności składania wniosków. Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Łomianki jest:
 • Wypełnienie – Wniosku o sfinansowanie kosztów uśpienia ślepego miotu na koszt Gminy Łomianki w 2021 roku.
Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71 pok. 5 oraz na stronie internetowej urzędu.
 
Akcja prowadzona będzie w Żoliborskiej Klinice Weterynaryjnej w Warszawie, ul. Schroegera 72a, 01-822 Warszawie, tel. 22 834-54-53.