Żoliborska Klinika Weterynaryjna

Promocja

Przy zakupie karm w naszej klinice - badania gratis!

 

Fundacja "Zwierzaki w Potrzebie"

Cele i zasady działania Fundacji

a) ochrona praw zwierząt,
b) niesienie pomocy porzuconym i skrzywdzony zwierzętom,
c) wspieranie wszelakich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
d) aktywne działania na rzecz adaptacji , socjalizacji i adopcji porzuconych ,bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt,
e) ochrona środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez :

a) tworzenie ośrodków adaptacyjno - adopcyjnych dla zwierząt,
b) realizowanie programu czipowania, kastracji i sterylizacji zwierząt w celu zwalczania bezdomności,
c) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
d) współpracę z Policją, Strażą Miejską oraz Sądami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt oraz ściganie przestępstw popełnionych na zwierzętach,
e) organizację szkoleń, kursów i zjazdów dla właścicieli czworonogów,
f) działania promocyjne oraz wydawnicze,
g) organizacja oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Fundacji,
h) Patrol Interwencyjny Fundacji "Zwierzaki w Potrzebie" powołany do bezpośredniego interweniowania wszędzie tam gdzie zwierzętom dzieje się krzywda,
i) wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielania pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka.

Facebookowa strona Fundacji: 
Link


   Żoliborska Klinika Weterynaryjna
Projekt i wykonanie: InforpolNET, edycja: Maciej Spychalski